Ενέργεια (Ημερήσιο)

Ανακαλύπτουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον τρόπο παραγωγής ενέργειας σήμερα και κατανοούν την ανάγκη εξοικονόμησής της. Μαθαίνουν, επίσης, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Περισσότερα...