Ανακύκλωση:Θέλω-μπορώ-συμμετέχω (Ημερήσιο)

Ενημερώνονται σχετικά με τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και τη διαλογή τους, την εξοικονόμηση χρημάτων και φυσικών πόρων, καθώς και για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, λόγω της έλλειψης αυτής. Έτσι καταλήγουν στις ωφέλειες που έχει η ανακύκλωση και στην ανάγκη συμμετοχής τους σ' αυτή. Περισσότερα...