Υγρότοποι (Διήμερο ή Τριήμερο)

Οι μαθητές επισκέπτονται τον ποταμό Πάμισο και τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα, μαθαίνουν για τις λειτουργίες, τις ωφέλειες και τις αξίες των υγροτόπων καθώς και τους κινδύνους που αυτοί διατρέχουν. Ανακαλύπτουν με αναλύσεις την καθαρότητα του νερού και παρατηρούν τον μικρόκοσμο που ζει σ’ αυτό. Παρατηρούν και αναγνωρίζουν την χλωρίδα και πανίδα του υγρότοπου και συλλέγουν στοιχεία πολιτισμού και παράδοσης του υγρότοπου. Περισσότερα...