Ενέργεια (Διήμερο ή Τριήμερο)

Οι μαθητές επισκέπτονται το Υ/Η στην Καρδίτσα, τη Λ. Πλαστήρα και τον παραδοσιακό νερόμυλο, υδροτριβείο, μαντάνι στο Ροπωτό. Μαθαίνουν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή ενέργειας και κατανοούν την ανάγκη εξοικονόμησής της.

Υπολογίζουν την κατανάλωση ηλ. ρεύματος, τα Ευρώ που πληρώνει η οικογένειά τους και τη ρύπανση που δημιουργείται από τη χρήση της ενέργειας στο σπίτι. Περισσότερα...